Efectul Solomon.

Numele Solomon vine din ebraica, unde Shelomoh (derivat din Shalom) înseamnă “pace”.

Ca rege biblic Solomon este cunoscut pentru înțelepciunea sa, pe care a cerut-o lui Dumnezeu pentru a lua decizii bune pentru poporul său. Sub ocârmuirea sa, Israelul a ajuns pe culmi nebănuite de bunăstare și bucurie.

Cât de departe de Solomon sunt cei care ne conduc astăzi! 

Misiunea noastră:

Promovarea unui climat de integritate și transparență decizională în cadrul administrației publice

  • dezvoltarea educațională, economică și socială a comunității prin inițierea și desfășurarea de acțiuni, programe și activități în toate domeniile de interes comunitar pe plan local, regional, național și internațional
  • stimularea spiritului civic, al solidarității și responsabilității sociale
  • editarea (inclusiv on-line şi spațiul virtual) şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către asociaţie
  • promovarea şi apărarea intereselor sociale, civice, economice şi culturale ale tuturor categoriilor defavorizate
  • sprijinirea autorităților publice din domeniile de referință