Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) se află în mijlocul unor schimbări importante, cu propuneri de modificare a regulamentului său de organizare și funcționare, precum și a regulamentului electoral. Aceste schimbări au potențialul de a face CMSR mai deschis, mai transparent și mai participativ, asigurând că interesele membrilor sunt reprezentate corespunzător. Mai exact, se caută o variantă antonimă celei de până acum, care a avut nenumărate derapaje și care nu a reprezentat cu seriozitate și profesionalism medicii stomatologi. 

În varianta actuală a regulamentului CMSR, procesul electoral este guvernat de anumite dispoziții care, în multe cazuri, lasă loc unor interpretări sau ambiguități. Propunerile de modificare vin cu clarificări importante și aduc noi standarde de transparență.

Modificări în Regulamentul CMSR:

 • Convocarea Adunărilor Generale: În varianta propusă, membrii Adunării Generale Naționale (AGN) trebuie să primească convocarea cu minim 5 zile înainte de ședința programată. Acest lucru asigură că toți membrii au timp suficient pentru a se pregăti și a participa activ la discuții și decizii.
 • Convocarea AGN de către Membrii CMSR: O modificare semnificativă este reprezentată de posibilitatea ca AGN să fie convocată și de către 1/3 din numărul membrilor activi ai CMSR. Astfel, se sporește democratizarea procesului decizional și se oferă o voce mai puternică membrilor în ceea ce privește agenda și direcția CMSR.
 • Perioade Minime de Preaviz pentru Ședințele Consiliului Național: Varianta propusă stabilește perioade minime de preaviz pentru convocarea ședințelor Consiliului Național, asigurând că membrii sunt bine informați și pregătiți. Membrii trebuie să primească convocatorul cu minim 7 zile înainte de ședințele ordinare și cu 3 zile înainte de ședințele extraordinare.
 • Transparență în Luarea Deciziilor: Modificarea propusă specifică că nu se pot adopta hotărâri cu privire la puncte care nu au fost prezentate în prealabil cu materialele corespunzătoare. Aceasta contribuie la transparența procesului decizional și asigură accesul egal al membrilor la informații relevante.

Modificări în Regulamentul Electoral:

Situația Actuală (Regulamentul Electoral):

În varianta actuală a regulamentului electoral al CMSR (Colegiul Medicilor Stomatologi din România), există mai multe puncte importante de menționat:

 • Alegerea Biroului Executiv: Membrii Biroului Executiv al colegiului teritorial se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii consiliului colegiului respectiv întruniți în plen. Structura exactă a biroului executiv este stabilită în conformitate cu prevederile legii și nu poate fi modificată de Comisia Electorală Centrală.
 • Dreptul de Vot: Pentru a avea drept de vot, membrii CMSR trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care includ cotizația plătită la zi și absența suspendării din calitatea de membru al CMSR.
 • Eligibilitatea pentru Organele de Conducere: Condițiile pentru a putea fi aleși în organele de conducere ale CMSR includ absența sancțiunilor disciplinare în ultimii 5 ani.
 • Comisii Electorale: Regulamentul actual stabilește organizarea comisiilor electorale locale la nivelul colegiilor teritoriale, inclusiv numărul de membri și membrii supleanți. La nivelul CMSR, există și o Comisie Electorală Centrală, cu componența specificată.
 • Rolul Observatorilor: Observatorii au rolul de a supraveghea și controla procesul electoral la nivel local.
 • Participarea și Numărarea Voturilor: Regulamentul detaliază participarea la procesul de votare și numărarea voturilor la nivel local, național și al CMSR, menționând că numai anumite categorii de persoane au dreptul de a participa la acest proces.

Modificările propuse în regulamentul electoral aduc clarificări și ajustări în anumite puncte. Iată modificările principale:

 • Structura Biroului Executiv: În varianta propusă, se menționează că structura biroului executiv al colegiului teritorial va fi cea stabilită de Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Această modificare ar asigura că structura birourilor executive este în concordanță cu legislația și regulamentele aplicabile.
 • Eligibilitate pentru Organele de Conducere: O altă modificare importantă propusă este adăugarea unui nou element, litera “e)”, care vizează fraudarea sau tentativa de fraudare a alegerilor. Acest lucru este menit să întărească integritatea procesului electoral și să prevină astfel de practici.

De ce sunt Aceste Modificări Importante:

Aceste modificări sunt importante pentru că aduc claritate și coerență în regulamentul electoral al CMSR. Ele asigură faptul că structura birourilor executive este conformă cu legislația în vigoare și previn tentativa de fraudare a alegerilor, garantând astfel un proces electoral corect și transparent. În ansamblu, aceste schimbări contribuie la buna funcționare a organizației și la menținerea încrederii membrilor în procesele electorale.

 • Dreptul de Alegere în Organele de Conducere: În varianta propusă, se elimină condiția absenței suspendării din calitatea de membru CMSR pentru dreptul de a fi aleși în organele de conducere. Astfel procesul de candidatură devine mai deschis și mai accesibil.
 • Prevenirea Fraudării Alegerilor: Se propune adăugarea unei prevederi care să vizeze fraudarea sau tentativa de fraudare a alegerilor. Această măsură întărește integritatea procesului electoral și menține încrederea membrilor în sistemul de votare.

Modificările propuse în regulamentul de organizare și funcționare al CMSR și în regulamentul electoral arată dorința medicilor stomatologi de a transforma Colegiul Medicilor Stomatologi din România într-o organizație mai deschisă, mai democratică și mai responsabilă. Aceste schimbări ar putea asigura o mai mare implicare a membrilor, o mai bună pregătire pentru adunările generale și alegeri, și o reprezentare mai echitabilă a intereselor profesionale. De asemenea, un aspect demn de menționat este și reputația acestei categorii de medici, reputație care a avut mult de suferit din cauza derapajelor și scandalurilor din ultimul timp.

Cu toate acestea, succesul acestor modificări depinde în mare măsură de implementarea lor efectivă și reală, dar și de angajamentul și implicarea membrilor colegiului în respectarea acestor reguli.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi afisata. Campurile obligatorii sunt marcate *

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Politicii de confidentialitate